Курс микроблейдинг (японска техника)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продължителност: 2 дни (16 уч. часа + 16 самоподготовка)
Цена (индивидуални обучение): 850 лв.
Цена (групово обучение): 750 лв.

Продължителност: 3 дни (24 уч. часа + 24 самоподготовка)
Цена (индивидуални обучение): 1150 лв
Цена (групово обучение): 950 лв.

Този курс е въвеждащ, за студенти без предишен опит в перманентентният грим – микроблейдинга. По време на този курс ще научите всичко за основата на микроблейдинга и ще правите процедура върху манекени (изкуствена кожа).

На този курс, студентите ще придобият знания, опит и самоувереност, за да могат сами да изпълняват процедурите по поставяне на микроблейдинг. Теоретичната част ще ви даде знания относно: кожата, материалите, инструментите, процедурата и правилата за изпълнение, микропигментите, указания за третиране преди и след процедурата и др. В практическата част всички тези знания и информация ще бъдат приложени върху материал за упражнение и върху жив модел в края на курса.

Много е важно да Ви напомним, че в края на курса ще получите документ, само ако издържите следния изпит: изрисуване на вежди върху симулация на кожа.

Ще трябва потренирате у дома за известно време, преди да можете да започнете работа върху клиенти. Ние ще направим оценка, за да сме сигурни, че сте готови за следващата стъпка.

ПРОГРАМА

 Теория:

 1. Тема 1: Въведение в перманентния грим | История на микроблейдинга.
 2. Тема 2: Какво е микроблейдинг? | За кого е подходящ? | Трайност  |Предимства и недостатъци | Показания и Противопоказания.
 3. Тема 3: Кожни промени, свързани с микропигментацията | Структура на кожата | Кожни функции | Хигиена на кожата | Кожни лезии | Образуване на белези и възстановяване | Нарушения на кожата | Алергии | Специални условия |Типове кожа
 4. Тема 4: Асептика и антисептика | Дезинфекция | Стерилизация | Процедури за стерилизиране | Стерилизащ процес
 5. Тема 5: Хигиена и лична защита (Протоколи за биологична опастност) ǀ Предварително почистване, подготовка и дезинфекция | Последваща процедура на почистване и дезинфекция | Здравни мерки за безопасност ǀЛични предпазни средства | Подготовка на клиента | Протоколи за отпадъци | Стерилизационни процеси
 6. Тема 6: Понятия за форма | Златно сечение | История и измерване на златното сечение | Пособия
 7. Тема 7: Перманентен грим ǀ Дизайн ǀ Визажистика ǀ Морфология на лицето | Изучаване на лицето | Изучаване на вежди | Изучаване на очите | Изучаване на устните | Примери за адаптиране на дизайн в перманентен грим
 8. Тема 8: Необходими условия, материали и аксесоари за извършване на микроблейдинг ǀ Изисквания към помещението за микропигментация ǀ Задължително оборудване. | Материали, необходими за извършване на процедурата ǀ Специфични аксесоари ǀ Видове игли ǀ Пигменти и коректори
 9. Тема 9: Пигментология част 1 ǀ Подбор на цвят и възприятие ǀ Спектър – основни, съставни,  допълнителни цветове ǀ Групиране на на цветовете – хроматия, ахроматия, топли и студени ǀ Подбор на цвета ǀ Характеристики на оцветяващите вещества ǀ Хроматична звезда в пигментологията ǀ Анализ на процеса на образуване на цветовете и техните характеристики ǀ Смесване на цветовете ǀ Корекции ǀ Радикални и сложни промени
 10. Тема 10: Правила за провеждане на процедурата микроблейдинг.
 11. Тема 11: Протокол на работа ǀ Етапи на процедурата ǀ Консултация ǀ Процедура ǀ Ретуш ǀ Корекция на вежди. Техника ǀ Грижи за кожата преди процедурата поставяне на перманентен грим на вежди ǀ Грижи за кожата след процедурата ǀ Информирано съгласие

 Практика:

 1. Оформяне на вежди на лист хартия
 2. Упражняване на видове изтегляния на косъмчета на лист
 3. Упражняване на видове изтегляния на косъмчета на балатум
 4. Рисуване на лява вежда на балатум
 1. Рисуване на дясна вежда на балатум
 2. Рисуване на лява и дясна вежди на балатум
 3. Перманентен грим върху жив модел