Курсове

Курсове по маникюр, ноктопластика, педикюр се провеждат още в градовете:

Разград, Сливен, Русе, Варна, Бургас.

В центъра по професионално обучение към ПЕПЕ, може да бъде прието всяко лице, отговарящо на изискванията на чл.14, ал. 2 и 3 и чл.15, ал. 2 от ЗПОО. В съответствие с чл.14 от ЗПОО кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са навършили 18 години; Навършилите 16 години започват с удостоверение от родителите.

2. Професията, по която желаят да се обучават, да не е противопоказна за здравословното им състояние;

3. Да имат завършено средно образование

Кандидатите за обучение подават в ЦПО ПЕПЕ следните документи:

1. Молба (по установен образец) за приемане за обучение;

2. Документи за завършено образователно и квалификационно равнище;

3. Копие от лична карта и диплома за средно образование;

4. Медицинско свидетелство за работа

След одобрение на документите, кандидатите се явяват на входящ тест за определяне на нивото на знанията.

 

За допълнителна информация и въпроси, моля обадете се в нашия учебен отдел:

Централа – Пловдив

Тел: 032/ 63 03 62;

Мобилен телефон: 0878 74 64 63; 0888 501 559